top of page

"Kvalitetni prostori me vedno znova obdajo s pomirjajočim občutkom ter inspiracijo.

Kot arhitekt in oblikovalec želim s svojim delom te občutke vnesti ljudem v njihovo vsakdanje življenje."

Tim Zrimšek

PRAVI KOT s poslovnimi partnerji ustvarja arhitekturno kreativne prostorske rešitve, ki zagotavljajo funkcionalnost in kvalitetno stavbno ugodje. Ukvarjamo se s prenovo starih stavb in stanovanj, prav tako pa načrtujemo tudi novogradnje različnih tipologij.

Skupaj s partnerji nudimo celostno arhitekturno projektiranje in gradbeno obrtniško izvedbo, tako, da se vaša zamisel udejanji v najboljši luči.

bottom of page